• AJUDAR A LES PERSONES
  AMB DIFICULTATS PER COBRIR
  LES SEVES NECESSITATS
  BÀSIQUES D'ALIMENTACIÓ

 • ACTUALMENT
  EL REBOST ATEN A UNES
  1700 FAMILIES A SABADELL

 • HUMANITAT, EQUITAT, RESPECTE,
  AUSTERITAT, COL·LABORACIÓ,
  INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 • 200-250 VOLUNTARIS
  SETMANALMENT O QUINZENALMENT
  FAN LA DISTRIBUCIÓ DES DE
  EL SEUS RESPECTIUS CENTRES

 • TREBALLEM EN COL·LABORACIÓ
  AMB ELS SERVEIS SOCIALS DE
  SABADELL I AMB TOTS ELS QUE
  COMPARTEIXEN ELS NOSTRES FINS

 • PROJECTE "SENSIBILITZACIÓ I
  EDUCACIÓ PER EVITAR
  L'EXCLUSIÓ SOCIAL DELS
  MES DESFAVORITS"