I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web www.rmassociats.com (d'ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d'aquest lloc web seran tractades per EL REBOST SOLIDARI DE SABADELL, amb domicili per a l'exercici de drets a c/ Sau, 142-144 Sótano 2 - 08202 - Sabadell (Barcelona). Email: rebostsolidarisbd@gmail.com.

Finalitats del tractament

 • Informar-lo sobre les nostres activitats i atendre les consultes que ens faci arribar a través del nostre compte de correu electrònic.
 • Obtenir informació sobre l'ús del lloc web, analitzant el nombre de pàginas visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'ús. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet que no permet la identificació de l'interessat en cap moment.
 • Legitimació

  Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament en base al consentiment otorgat per l'interessat, a través de l'acceptació de la casella disposada per a ta fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

  Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l'interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l'usuari.

  Destinataris

  Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

  Conservació

  Quan l'usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament realitzat.
  Les dades estadístiques derivades de l'anàlisis del trànsit i visites al nostre lloc web seran conservades durant un termini de tres anys.

  Drets

  Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit adreçat a c/ Sau, 142-144 Sótano 2 - 08202 - Sabadell (Barcelona). Email: rebostsolidarisbd@gmail.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

  Política de protecció de menors

  Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys.
  Queda prohibit l'accés i l'ús del lloc web a menors de 14 anys d'edat.
  El RESPONSABLE recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.
  També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

  II. AVÍS LEGAL

  Identificació

  En compliment amb el deure d'informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, EL REBOST SOLIDARI DE SABADELL (EL REBOST), l'informa que les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web www.rmassociats.com.
  Denominació: EL REBOST SOLIDARI DE SABADELL
  Domicili: c/ Sau, 142-144 Sótano 2 - 08202 - Sabadell (Barcelona)
  Telèfon: 937481750
  Email: rebostsolidarisbd@gmail.com
  CIF: G64203300
  Inscripció registral: Inscrita al Registre d'Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb número 31827 - J / 1

  Propietat intel·lectual i industrial

  Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, inclosos els formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a EL REBOST o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tanmateix totes les marques i noms comerciales contingudes en aquest lloc web pertanyen a EL REBOST, o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegides per les lleis españoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de EL REBOST, S.L. o del titular de les mateixes.
  L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de EL REBOST o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial, excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

  Condicions d'ús

  L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.
  Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
  EL REBOST, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.
  Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.
  L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.
  EL REBOST es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.
  EL REBOST no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

  Enllaços a altres webs

  Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per EL REBOST, per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

  Legislació aplicable i competència jurisdiccional

  El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.
  Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
  En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de SABADELL.