Les activitats que actualment desenvolupa el Rebost Solidari de Sabadell amb l’objectiu d’assolir les seves finalitats són:

 1. Desenvolupar l’activitat de proveïment, gestió, emmagatzematge i distribució d’aliments i altres productes bàsics a persones i/o col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió derivades pels serveis socials de l’Ajuntament de Sabadell, inclosa l’assistència inmediata en cas d’urgències.
 2. Coordinació i distribució del lliurament dels aliments i altres productes bàsics a les entitats privades i públiques del territori que treballin en el dispostiu, mitjançant el programa informàtic establert i mitjans de transport propis.
 3. Prioritzar la distribució d’aliments i altres productes bàsics en models d’elecció per part dels usuaris (autoserveis basats en punts, targetes moneder,...).
 4. Promoure la corresponsabilitat de les famílies beneficiàries o realitzar tallers per promoure l’estalvi domèstic, la cuina econòmica i saludable o altres habilitats personals
 5. Organització de campanyes i cerca constant de fonts d’aliments i altres productes bàsics i aconseguir recursos econòmics o en forma d’actius.
 6. Promoció del voluntariat així com la revisió continuada del model de participació del mateix per a l’aportació de valor afegit a la proposta.
 7. Accions de difusió de les activitats i finalitats que desenvolupa l’entitat, i de la problemática de les persones i col.lectius als quals atén, per reduir la seva vulnerabilitat.
 8. Desenvolupament i innovació en qualsevol camp relacionat amb les seves finalitats i activitats i implantació d’altres serveis i productes adjacents al programa d’alimentació.
 9. Activitats de protecció i millora del medi ambient.

Projecte Principal

rebostsolidari.org rebostsolidari.org rebostsolidari.org rebostsolidari.org rebostsolidari.org rebostsolidari.org rebostsolidari.org

Programes de transformació social

rebostsolidari.org

RECOOPEREM

Des del Consell Comarcal s’ha creat una xarxa, entre d’altres, amb escoles i entitats socials. En el nostre cas, a Sabadell, volem aprofitar tots els àpats que no es consumeixen a les escoles adherides, lluitant contra el malbaratament alimentari.!! Aquests àpats arriben a les famílies en risc d’exclusió social de la nostra ciutat.

Podeu trobar més informació a la seva web: www.consellvallesoccidental.cat

rebostsolidari.org


MERC@PUNT

Inagurat el 7 d'octubre de 2017 i és coodinat per Creu Roja de Sabadell.

Model de distribució d'aliments i altres productes bàsics prioritzant l'elecció per part dels usuaris.

rebostsolidari.org

Programes en curs de disseny i implantació

rebostsolidari.org

Forma part de l’ideari del Rebost, desenvolupar altres serveis i productes adjacents al programa d’alimentació.

En base a l’anàlisi de la cobertura quantitativa i qualitativa de l’ajut que ofereix, és objectiu del Rebost Solidari de Sabadell, optimitzar els recursos dels quals disposa i també vetllar per la racionalització de la alimentació de les persones usuaries mitjançant la incorporació d’un programa d’educació i assessorament nutricional adequat a les característiques de cada usuari o família (incorporació de voluntaris experts), en el qual s’incidirà, entre altres, en consells relacionats amb :

 • L’alimentació i tècniques culinaries
 • Generals de salut, hàbits saludables i actius
 • Manipulació d’aliments
 • Valors nutricionals, ...

Programes interns

El Rebost Solidari de Sabadell, té voluntat d’afegir petits grans de sorra que acompanyin a diferents col.lectius de joves i no tant joves conciutadans.

PROJECTE SABA

Acollint un matí per setmana i en horari escolar, a dos estudiants de secundària de dos centres sabadellencs: Institut Vallès i, Institut Ferran Casablancas.
L’aportació del Rebost consisteix en fer d’escola de valor i de vida, complementària als instituts.

ESCOLES I ALTRES COL·LECTIUS DE JOVES

El Rebost Solidari de Sabadell, com a projecte de ciutat, manté una vinculació molt estreta amb l’àmbit educatiu dels joves: primària, secundària (Aprenentatge i Servei) i batxillerat.
Mitjançant xerrades, visites a El Rebost, recaptes en els centres educatius i inclús sent objecte d’estudi en els treballs de recerca d’estudiants universitaris, es pretén donar a conèixer a El Rebost Solidari de Sabadell, generant en els més joves:

 • Empatia amb el conciutadans més desfavorits.
 • Coneixement sobre l’ impacte de la nutrició i higiene personal en la salut i benestar social de les persones.
 • Reflexió sobre les actuals fonts d’aliments i el seu malbaratament.
Tanmateix, el programa ESCOLES, també es fa extensiu a altres col.lectius de joves i adolescents amb dificultats especials.

PROGRAMA DE TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT (TBC)

Consisteix en l’obligació de la persona penada d’exercir una activitat no retribuïda d’utilitat pública i/o interès social amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa. Els treballs en benefici de la comunitat no es poden imposar sense el consentiment de la persona penada.