Les activitats que actualment desenvolupa el Rebost Solidari de Sabadell amb l’objectiu d’assolir les seves finalitats són:

 1. Desenvolupar l’activitat de proveïment, gestió, emmagatzematge i distribució d’aliments i altres productes bàsics a persones i/o col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió derivades pels serveis socials de l’Ajuntament de Sabadell, inclosa l’assistència inmediata en cas d’urgències.
 2. Coordinació i distribució del lliurament dels aliments i altres productes bàsics a les entitats privades i públiques del territori que treballin en el dispostiu, mitjançant el programa informàtic establert i mitjans de transport propis.
 3. Prioritzar la distribució d’aliments i altres productes bàsics en models l’elecció per part dels usuaris (autoserveis basats en punts, targetes moneder,...).
 4. Promoure la corresponsabilitat de les famílies beneficiàries o realitzar tallers per promoure l’estalvi domèstic, la cuina econòmica i saludable o altres habilitats personals
 5. Organització de campanyes i cerca constant de fonts d’aliments i altres productes bàsics i aconseguir recursos econòmics o en forma d’actius.
 6. Promoció del voluntariat així com la revisió continuada del model de participació del mateix per a l’aportació de valor afegit a la proposta.
 7. Accions de difusió de les activitats i finalitats que desenvolupa l’entitat, i de la problemática de les persones i col.lectius als quals atén, per reduir la seva vulnerabilitat.
 8. Desenvolupament i innovació en qualsevol camp relacionat amb les seves finalitats i activitats i implantació d’altres serveis i productes adjacents al programa d’alimentació.
 9. Activitats de protecció i millora del medi ambient.

Projecte Principal

rebostsolidari.org rebostsolidari.org rebostsolidari.org rebostsolidari.org rebostsolidari.org rebostsolidari.org rebostsolidari.org

Programes de transformació social

rebostsolidari.org

HORTS SOCIALS I SOSTENIBLES:
OCUPABILITAT I CREIXEMENT PERSONAL

El projecte va començar a ser operatiu el mes de setembre de 2016.

Els horts són espais oberts destinats a complir les següents funcions:

 • Productiva d'autoconsum i de consum comunitari
 • Ambiental, ja que seran horts ecològics
 • Terapèutica-salut mitjaçant l'ocupació i el treball físic
 • Social a través d'activitats educatives i integradores
 • Pedagògica potenciant el treball comunitari


MERC@PUNT

Inagurat el 7 d'octubre de 2017 i és coodinat per Creu Roja de Sabadell.

Model de distribució d'aliments i altres productes bàsics prioritzant l'elecció per part dels usuaris.

rebostsolidari.org

Programes en curs de disseny i implantació

rebostsolidari.org

Forma part de l’ideari del Rebost, desenvolupar altres serveis i productes adjacents al programa d’alimentació.

En base a l’anàlisi de la cobertura quantitativa i qualitativa de l’ajut que ofereix, és objectiu del Rebost Solidari de Sabadell, optimitzar els recursos dels quals disposa i també vetllar per la racionalització de la alimentació de les persones usuaries mitjançant la incorporació d’un programa d’educació i assessorament nutricional adequat a les característiques de cada usuari o família (incorporació de voluntaris experts), en el qual s’incidirà, entre altres, en consells relacionats amb :

 • L’alimentació i tècniques culinaries
 • Generals de salut, hàbits saludables i actius
 • Manipulació d’aliments
 • Valors nutricionals, ...

Programes interns

El Rebost Solidari de Sabadell, té voluntat d’afegir petits grans de sorra que acompanyin a diferents col.lectius de joves i no tant joves conciutadans.

PROJECTE SABA

Acollint un matí per setmana i en horari escolar, a dos estudiants de secundària de dos centres sabadellencs: Institut Vallès i, Institut Ferran Casablancas.
L’aportació del Rebost consisteix en fer d’escola de valor i de vida, complementària als instituts.

ESCOLES I ALTRES COL·LECTIUS DE JOVES

El Rebost Solidari de Sabadell, com a projecte de ciutat, manté una vinculació molt estreta amb l’àmbit educatiu dels joves: primària, secundària (Aprenentatge i Servei) i batxillerat.
Mitjançant xerrades, visites a El Rebost, recaptes en els centres educatius i inclús sent objecte d’estudi en els treballs de recerca d’estudiants universitaris, es pretén donar a conèixer a El Rebost Solidari de Sabadell, generant en els més joves:

 • Empatia amb el conciutadans més desfavorits.
 • Coneixement sobre l’ impacte de la nutrició i higiene personal en la salut i benestar social de les persones.
 • Reflexió sobre les actuals fonts d’aliments i el seu malbaratament.
Tanmateix, el programa ESCOLES, també es fa extensiu a altres col.lectius de joves i adolescents amb dificultats especials.

PROGRAMA DE TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT (TBC)

Consisteix en l’obligació de la persona penada d’exercir una activitat no retribuïda d’utilitat pública i/o interès social amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa. Els treballs en benefici de la comunitat no es poden imposar sense el consentiment de la persona penada.