Per convicció i per donar compliment a la Llei de transparència facilitem la següent informació:

Organització i Estructura

Organigrama

rebostsolidari.org

Membres Junta de Govern

Santiago Fuentemilla President Associació d'Acció Solidària Eulalia Garriga
Montserrat Font Sotpresidenta Creu Roja Sabadell
Montserrat González Secretària Parròquia Sant Feliu
Angel Juanmartí Vocal Parròquia Sant Vicenç de Jonqueres
Franciso Asenjo Vocal Bona Llavor Diaconia
Joan Ibañez Vocal Asociación Antonio Estruch Simó
Miquel Canut Vocal Rotary Club Sabadell
Silvia Circuns Vocal Parròquia Sant Jordi

Economia

Subvenció i ajuts públics darrers 5 anys

Any Ajuntament Sabadell DIBA
2014 89.500,00 € 4.145,76 €
2015 89.500,00 € 3.637,33 €
2016 89.500,00 € -
2017* 390.000,00 € -
2018* 404.000,00 € -
* Assumpció aprovisionament aliments

Retribució Direcció

25.803,87€ Retribució Bruta Anual

Informes