rebostsolidari.org

Regalant el teu temps

Funcions Periodicitat / Nombre
Campanyes de recapte d'aliments i altres productes bàsics 2 x tenda x 2 torns dia
Captació de fons econòmics o d'actius
Suport tasques magatzem (classificació d'aliments obtinguts via donacions) Ocasional
Tasques de gestió i suport administratiu Ocasional

DONANT

Aliments i productes d'higiene personal i de neteja de la llar.

rebostsolidari.org

rebostsolidari.org

Fent aportacions monetàries

Per projectes concrets o per fer front a les despeses de logística i manteniment.

BIZUM - Fer un donatiu - 05849

Transferència - La Caixa IBAN ES82 2100 0735 6102 0013 3703

L'Associació El Rebost Solidari de Sabadell es troba inclosa dins de les Entitats regulades al Tíitol II i III, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i té reconeguts els beneficis fiscals que estableix la pròpia llei.

DEDUCCIONS per donacions en espècie o monetàries

IMPORTANT:Als efectes de l'efectivitat de la Certificació de les donacions deduïbles cal que el donant es posi en contacte amb El Rebost.